Vlada usvojila set smjernica za izradu pravilnika o obrazovanju odraslih

17.1.2019. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas u nastavku 56. redovne sjednice set smjernica za donošenje određenih podzakonskih akata koji proističu iz Zakona za obrazovanje odraslih.

Image for news

Riječ je o 9 pravilnika koje će donijeti Odjeljenje za obrazovanje, a odobriti Vlada Brčko distrikta BiH: Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za osnivanje organizatora obrazovanja odraslih, Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za upis u registar, sadržaj i način vođenja registra, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, Pravilnik o nazivu, formi i sadržaju javnih isprava koje se stiču u sistemu obrazovanja odraslih,  Pravilnik o načinu organizovanja, nadzoru i provođenju ispita i formi i sadržaju javnih isprava koje se mogu steći kroz program obrazovanja odraslih, Pravilnik o procesu i načinu ispunjenosti uslova za rad i realizaciji novih programa obrazovanja odraslih, Pravilnik o načinu organizovanja, provođenja, dužini trajanja, potrebnom fondu časova za sticanje srednje stručne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavaca, Pravilnik o vršenju stručno-pedagoškog nadzora nad radom organizatora obrazovanja odraslih, Pravilnik o sadržaju te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije i izdavanje javnih isprava.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojen je i Prijedlog pravilnika o općim, tehničkim i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanove za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite.

Nataša Stevanović, šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Brčko distrikta BiH, rekla je da se ovim pravilnikom tačno preciziraju opći, tehnički i stručni uslovi koje mora da zadovolji jedna ustanova.

„Pravilnik je proistekao iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koji je prošle godine u junu stupio na snagu. Data je mogućnost registrovanja ustanove za socijalnu zaštitu, a čiji će osnivač biti pravno ili fizičko lice. Ovim pravilnikom se tačno preciziraju opći, tehnički i stručni uslovi koje mora da zadovolji jedna ustanova koja će se zvati ustanova za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite. Sve ono što je u neformalnom smislu do sada postojalo, a da se naziva dnevni centar i sl., njen osnivač će stupanjem na snagu ovog pravilnika morati ući u postupak registracije, dozvole za rad i sl.“, kazala je Stevanovićeva.

Članovi Vlade usvojili su danas i Izvještaj o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2018. godinu, za period od 1. 1. do 30. 9. 2018. godine te Glavni operativni plan odbrane od poplava Brčko distrikta BiH za 2019. godinu. Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu izmijenjene su tri odluke koji se tiču Privrednog vijeća Brčko distrikta BiH.