Pododjeljenje za zajedničke poslove obrazovanja

U Pododjeljenju za zajedničke poslove vrše se poslovi koji se odnose na:

 

-         Rješavanje pitanja ekonomsko – finansijske prirode iz djelokruga rada Odjeljenja za obrazovanje

-         Plansko – analitičke i operativne poslove za sve organizacione dijelove Odjeljenja,

-         Sprovođenje nabavki usluga štampanja dokumentacije i evidencije koja se koristi u obdaništu i školama, po unaprijed propisanim obrascima,

-         Koordinaciju aktivnosti planiranja i realizacije operativnog i kapitalnog budžeta Odjeljenja u saradnji sa obrazovnim institucijama,

-         Praćenje realizacije utrošenih sredstava planiranih operativnim i kapitalnim budžetom,

-         Javne nabavke Odjeljenja i

-         Ostala pitanja ekonomsko-finansijske prirode,

-         Obavljanje drugih poslove iz nadležnosti ovog pododjeljenja određene zakonom i drugim propisima.