Studentske stipendije i nagrade

Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta BiH broj: 02-000117/19 od 16. decembra 2019. godine o usvajanju proširene rang-liste za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, Odjelјenje za obrazovanje

o b j a v lј u j e:

 

P O Z I V 

Pozivaju se studenti koji se nalaze na proširenoj rang-listi da dođu potpisati ugovore o stipendiranju sa Odjelјenjem za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH.

 

Mjesto: JU Treća osnovna škola Brčko, 3. sprat, prostorije Pododjelјenja za visoko obrazovanje, kancelarija 18.

 

Datum i vrijeme: od utorka,24.12.2019. godine  do utorka,  31.12.2019. godine  u periodu od 08:00 do 15:00 časova.

 

Potrebna dokumentacija: potvrda o upisu naredne godine studija i fotokopija bankovne kartice koja glasi na ime studenta.

 

Odjeenje za obrazovanje