Studentske stipendije i nagrade

Dana 28.11.2023. godine Odjeljenje za obrazovanje objavljuje rang-listu učenika koji ostvaruju pravo na stipendiju prema raspisanom II Javnom pozivu za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola koji se redovno školuju u jednom od deficitarnih zanimanja u školskoj 2023/2024. godini u Brčko distriktu BiH. 

Kandidat nezadovoljan rang listom ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave na službenoj stranici Odjeljenja za obrazovanje i oglasnoj tabli Vlade Brčko distrikta BiH, zaključno sa 06.12.2023. godine.

Novčane nagrade studentima generacije