Stručni ispit za rad u nastavi

Prijave za polaganje stručnog ispita za rad u nastavi sa potrebnom dokumentacijom mogu se donijeti lično u Odjeljenje za obrazovanje (kancelarija br. 25) ili poslati poštom na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH,

Odjeljenje za obrazovanje

Komisija za polaganje stručnog ispita  nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama i vaspitača u predškolskoj ustanovi Brčko distrikta BiH.

Bulevar mira 1

76100 Brčko

Sve potrebne informacije mogu se dobiti telefonom kod sekretara komisije Daniele Ristanić,

broj tel: 049/240-727 i 049/219-028.

email: danijela.ristanic@bdcentral.net