Vlada usvojila set smjernica za izradu pravilnika o obrazovanju odraslih

17.1.2019. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas u nastavku 56. redovite sjednice set smjernica za donošenje određenih podzakonskih akata koji proistječu iz Zakona za obrazovanje odraslih.

Image for news

Riječ je o 9 pravilnika koje će donijeti Odjel za obrazovanje, a odobriti Vlada Brčko distrikta BiH: pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje organizatora obrazovanja odraslih; pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u registar, sadržaju i načinu vođenja registra; pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad; pravilnik o nazivu, formi i sadržaju javnih isprava koje se stječu u sustavu obrazovanja odraslih; pravilnik o načinu organiziranja, nadzoru i provedbi ispita i formi i sadržaju javnih isprava koje se mogu steći kroz program obrazovanja odraslih; pravilnik o procesu i načinu ispunjenosti uvjeta za rad i realizaciji novih programa obrazovanja odraslih; pravilnik o načinu organiziranja, provedbi, duljini trajanja, potrebnom fondu sati za stjecanje srednje stručne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavaca; pravilnik o vršenju stručno- pedagoškog nadzora nad radom organizatora obrazovanja odraslih; pravilnik o sadržaju te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije i izdavanje javnih isprava.

Na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge usvojen je i Prijedlog pravilnika o općim, tehničkim i stručnim uvjetima za osnivanje i rad ustanove za dnevni boravak korisnika socijalne skrbi.

Nataša Stevanović, voditeljica Pododjela za socijalnu skrb Brčko distrikta BiH, rekla je da se ovim Pravilnikom točno preciziraju opći, tehnički i stručni uvjeti koje mora zadovoljiti jedna ustanova.

„Pravilnik je proistekao iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je stupio na snagu prošle godine u lipnju. Dana je mogućnost registriranja ustanove za socijalnu skrb, a čiji će osnivač biti pravna ili fizička osoba. Ovim Pravilnikom točno se preciziraju opći, tehnički i stručni uvjeti koje mora zadovoljiti jedna ustanova koja će se zvati ustanova za dnevni boravak korisnika socijalne skrbi. Osnivači svega onoga što je u neformalnom smislu do sada postojalo a da se nazivalo dnevni centar i sl., stupanjem na snagu ovoga pravilnika morat će ući u postupak registracije, stjecanja dozvole za rad i sl.“, kazala je Stevanovićeva.

Članovi Vlade usvojili su danas i Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2018. godinu za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2018. godine te Glavni operativni plan obrane od poplava Brčko distrikta BiH za 2019. godinu. Na prijedlog Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu izmijenjene su tri odluke koji se tiču Gospodarskog vijeća B