Стручни испит за рад у настави

Пријаве за полагање стручног испита за рад у настави са потребном документацијом могу се донијети лично у Одјељење за образовање (канцеларија бр. 25) или послати поштом на адресу:

Влада Брчко дистрикта БиХ,

Одјељење за образовање

Комисија за полагање стручног испита  наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у основним и средњим школама и васпитача у предшколској установи Брчко дистрикта БиХ.

Булевар мира 1

76100 Брчко

Све потребне информације могу се добити телефоном код секретара комисије Даниеле Ристанић,

број тел: 049/240-727 и 049/219-028.

e-mail: danijela.ristanic@bdcentral.net