Стручни испит за рад у настави

Пријаве за полагање стручног испита за рад у настави са потребном документацијом доставити у зграду Владе Брчко дистрикта БиХ, канцеларија бр. 10 или послати поштом на адресу:

Влада Брчко дистрикта БиХ,

Одјељење за образовање

Комисија за полагање стручног испита  наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у основним и средњим школама и васпитача у предшколској установи Брчко дистрикта БиХ.

Булевар мира 1

76100 Брчко

Све потребне информације могу се добити телефоном код секретара комисије Ирене Симић,

број тел: 049/217-804

e-mail: irena.simic@bdcentral.net