Стручни испит за рад у настави

Пријаве за полагање стручног испита за рад у настави са потребном документацијом могу се донијети лично у Одјељење за образовање (канцеларија бр. 25) или послати поштом на адресу:

Влада Брчко дистрикта БиХ,

Одјељење за образовање

Комисија за полагање стручног испита  наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у основним и средњим школама и васпитача у предшколској установи Брчко дистрикта БиХ.

Булевар мира 1

76100 Брчко

Контакт телефон:

- секретар комисије: 049/240-727 и 049/219-028.