Конкурси

Одјељење за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ рaсписује јавни конкурс за пријем у радни однос у основним и средњим школама и предшколској установи у Дистрикту. Јавни конкурс је отворен до 17.10. ове године.