Usvojene Smjernice za izmjenu i dopunu Zakona o obrazovanju

9.9.2019. Članovi Vlade odobrili su danas Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da smjernice predstavljaju najveću reformu u obrazovanju od uspostave Distrikta a odnose se, u prvoj fazi, na uspostavu srednjih škola kao javnih ustanova. „To je suština izmjena zakona kako bi se omogućilo što kvalitetnije i efikasnije obrazovanje u našem sistemu. Ostale smjernice odnose se na izmjenu tehničkih nedostataka postojećeg zakona; tretiranje godišnjeg odmora nakon opravdanog odsustva radnika što se najviše odnosi na porodilje; upisivanje škola u sudski registar; usklađivanje ocjenjivanja za prva tri razreda osnovne škole da bi se opisno ocjenjivanje zadržalo samo u prvom razredu; usklađivanje zakona s članom 41. Zakona o državnoj službi kada je riječ o zapošljavanju; određivanje zvaničnog početka školske godine i mogućnost produžetka zimskog, a ukidanja proljetnog raspusta”, pojasnio je Osmanović.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 65. redovne sjednice Prijedlog odluke o kriterijima za realizaciju Programa stambenog zbrinjavanja, sanacija/rekonstrukcije neuslovnih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH. Biljana Obrenović, šefica Pododjeljenja za administrativne pravne i zajedničke poslove u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, izjavila je da se radi o novom programu koji Odjeljenje do sada nije provodilo. „Za ovu namjenu u budžetu je izdvojeno 500.000 KM. Što se tiče općih kriterija pravo na dobijanje ovih sredstava imaju stanovnici Brčko distrikta BiH koji imaju u vlasništvu ili posjeduju stambenu jedinicu koja usljed oštećenja u ratu ne zadovoljava minimalne stambene uslove u skladu s utvrđenim standardima. Uslov je da se radi o stambenoj jedinici koja je postojala prije 1. 5. 1992. godine i da podnosilac zahtjeva ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu do sada bili korisnici donacije dovoljne za osiguranje tih minimum stambenih uslova. Također, postoji još jedan kriterij, a to je da nemaju drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje”, rekla je Biljana Obrenović.

Usvojen je i Prijedlog odluke o kriterijima za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednice za 2019. godinu, i ovaj program se provodi unazad nekoliko godina. „Tu imamo ograničen iznos sredstava u iznosu od 200.000 KM i za ovaj program kriteriji su otprilike isti kao što su bili i prethodnih godina. Mi ćemo nastojati da što prije za ova dva usvojena programa objavimo javne pozive kako bi se zainteresovana lica mogla prijaviti”, dodala je Obrenovićka.

Na današnjoj redovnoj sjednici primljen je k znanju Izvještaj i Akcioni plan Ureda gradonačelnika za otklanjanje nedostataka po izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Izvještaj i Akcioni plan Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove za otklanjanje nedostataka po Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Izvještaj i Akcioni plan za realizaciju preporuka iz revizorskog izvještaja finansijskog poslovanja Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine, Izvještaj i program mjera za implementaciju nalaza i preporuka po revizorskom izvještaju za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Informacija o sticanju bez naknade nekretnine označene kao parcela broj 58/4, KO Buzekara i Informaciju u vezi s poslaničkim pitanjem poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH Admira Mujkanovića.