Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Oglas za upis djece u Obdanište i zabavište "Naša djeca" Brčko distrikt BiH

Odjeljenje za obrazovanje raspisuje oglas za upis djece i Obdanište i zabavište "Naša djeca" Brčko

Obavještavamo roditelje/staraoce da će se prijave za upis djece u Obdanište i zabavište
„Naša djeca“ primati u periodu od 8. 5. do 26. 5. 2023. godine.
Prijave se mogu preuzeti u upravi ustanove, ulica Branislava Nušića 14 ili na adresi
http://ob.bdcentral.net/
Popunjen obrazac prijave/obnove prijave, uz kopiju rodnog lista djeteta, će se dostavljati:
- putem i-mejla na adresu ustanove:obdanistebrcko@gmail.com,
- poštom preporučeno na adresu: Obdanište i zabavište „Naša djeca“, ulica Branislava
Nušića broj 14, Brčko,
- donijeti lično u upravu ustanove, u ulici Branislava Nušića 14, radnim danom od 08.00 do
12.00 časova.
Na prijavi koja se obnavlja naglasiti da se radi o obnovi ranije predate prijave.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kao dokaz o prioritetu ili ispunjavanju kriterijuma koji se boduju, izuzev čekanja na upis koje
se dokazuje datumom prijema prijave za upis, dostavlja se sljedeća dokumentacija:
a) djeca samohranih roditelja/staralaca – zavisno od načina sticanja statusa
samohranog roditelja/staraoca: rješenje Centra za socijalni rad, rodni list djeteta,
izvod iz MK umrlih za roditelja, ovjerena izjava da roditelji ne žive u vanbračnoj
zajednici,
b) djeca razvedenih roditelja/staralaca: rješenje o razvodu braka,
c) rješenje o invalidnosti roditelja sa kategorizacijom (od I do IV kategorije
invalidnosti),
d) rješenje Centra za socijalni rad o korišćenju stalne socijalne pomoći roditelja,
e) broj djece u porodici, za dvoje ili više djece – ovjerena kućna lista,
f) zaposlenost roditelja – potvrda poslodavca o radu na određeno ili neodređeno
vrijeme roditelja, izdata tokom maja ili avgusta mjeseca 2023. godine, zavisno od
datuma predaje originalne dokumentacije,
g) pripadnici nacionalnih manjina – rodni list djeteta sa upisanom pripadnošću
nacionalnoj manjini,
h) djeca sa posebnim potrebama – nalaz ljekara specijaliste za određenu oblast uz
obavezan nalaz Centra za mentalno zdravlje Brčko.