Odobrene izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju

24.1.2020. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 74. redovnoj sjednici odobrila je Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović kazao je da se današnjim usvajanjem izmjene i dopune ovog zakona želi uskladiti s okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju BiH. 

„Radi se o usklađivanju našeg Zakona o visokom obrazovanju s okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju BiH gdje pravnu akreditaciju daje Agencija za akreditaciju BiH. Naravno, tu je i pokušaj rješavanja problema Ekonomskog fakulteta koji djeluje na području Brčko distrikta BiH i koji još uvijek nije pod ingerencijom Zakona o visokom obrazovanju Distrikta, a trebao bi biti”, kazao je Osmanović. 

On je kazao da se na današnjoj sjednici razmatrala i informacija o dodjeljivanju novčane nagrade najboljim studentima generacija i da će se novčana nagrada dodijeliti i drugom studentu generacije od 5.000 KM kroz raspisivanje novog javnog poziva. 

„Svake godine Odjeljenje za obrazovanje raspisuje javni poziv za dodjelu novčane nagrade najboljim studentima generacije i u budžetu je predviđeno 5.000 KM. Na ovaj poziv u zakonski predviđenom roku s ispunjenim uslovima prijavio se jedan student, a kasnije se ispostavilo da s područja Distrikta postoji još jedan student koji je također student generacije, ali koji je zakasnio da se prijavi u zakonskom roku. Međutim, danas smo našli rješenje da se novčano nagradi i taj student gdje će se ponovo raspisati javni poziv”, kazao je Osmanović. 

Na današnjoj sjednici povučena je tačka s dnevnog reda, a koja se odnosi na Prijedlog odluke o izboru nove lokacije JU IV. osnovne škole Brčko. 

Vlada Brčko distrikta BiH danas je održala i 86. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o davanju saglasnosti na nacrt odluke o vrsti i visini naknade za rad Centralne popisne komisije.