Odobren Protokol za početak odvijanja nastave u novoj školskoj godini

28.8.2020. Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH danas je dao saglasnost na Protokol i uslove za početak odvijanja nastave u školskoj 2020/2021. godini u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Image for news

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da nastava počinje 7. 9. 2020. godine te da će školski časovi trajati 45 minuta.

„Novina je da će nastavnici nositi zaštitne maske, odnosno vizire, što neće biti slučaj s učenicima. Učenici će biti raspoređeni tako što će između učenika u toku časa biti napravljena minimalna distanca od 1,5 metar, odnosno učenici će sjediti sami u klupama gdje to prostor dozvoljava. Ukoliko ne dozvoljava sjedit će s uskih strana stolova kako bi se ispoštovala fizička distanca. Ispred škola će biti postavljene dezobarijere kao i dovoljne količine dezinfekcionih sredstava u svakoj učionici. Neće biti dežurnih učenika, a učenicima će biti zabranjeno izlaženje iz školskih dvorišta“, rekao je Senad Osmanović.

On je dodao da će roditelji biti dužni da mjere temperaturu djetetu svaki dan prije škole te da oni učenici koji budu imali simptome neće ići u školu.