Objavljena preliminarna rang lista studenata

25.5.2023. Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je Preliminarnu rang-listu studenata.

Student koji je nezadovoljan Preliminarnom rang-listom ima pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste na oglasnoj tabli, na web stranici Odjeljenja za obrazovanje i na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH tj. u periodu od 26.5.2023. do 2.6.2023. godine.