Objavljena preliminarna rang lista za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije

Image for news

Komisija za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH, imenovana Odlukom Šefa odjeljenja za obrazovanje, broj: 05-001091/21, od 12.11.2021.g., u skladu sa Odlukom o načinu raspodjele donacija pojedincima (studentima generacije) s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000219/21 od 15.9.2021.godine, te na osnovu Javnog poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. (prvog) ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 48-000720/21, od 2.11.2021.godine, predlaže preliminarnu rang listu za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. ciklusa studija za područja Brčko distrikta BiH. 

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati mogu uložiti žalbu Odjeljenju za obrazovanje u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja liste i to do 03.12.2021. godine,  u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 ili 7.

Novčane nagrade studentima generacije