Objavljena konačna rang lista za dodjelu novčane nagrade studentima generacije I ciklusa studija sa područja Brčko distrikta BiH

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH objavilo je konačnu rang listu za dodjelu novčane nagrade studentima generacije I ciklusa studija sa područja Brčko distrikta BiH.

Image for news

Na konačnoj rang listi nalazi se Nikolina (Miomir) Damjanović, rođena 12.05.1997. godine, student generacije Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, univerziteta u Banja Luci.
Ovom prilikom čestitamo na postignutom uspjehu i želimo uspješan nastavak obrazovanja i rada.

Novčane nagrade studentima generacije