Nabavljena dva nova specijalna vozila za prevoz učenika sa posebnim potrebama

31.8.2018. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić danas je sa šefom Odjeljenja za obrazovanje Senadom Osmanovićem i šeficom Pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje Marom Matkić posjetio Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH i prisustvovao primopredaji dva specijalna vozila koja su spremna za početak nove školske godine, a koristit će se za prevoz učenika sa posebnim potrebama. Vozila su finansirana iz budžeta Brčko distrikta BiH.

Image for news

„Ova aktivnost je započeta prije godinu dana i uspjeli smo brzo doći do realizacije. Dva specijalna vozila ukupne vrijednosti oko 100.000 KM za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH nabavio je Crveni krst koji svojim radom pokazuje da je riječ o veoma odgovornoj organizaciji. Siguran sam da će ovo unaprijediti kvalitet nastave, posebno za osjetljive grupe u našem školstvu. Nama u Vladi preostaje da u saradnji sa Crvenim krstom radimo i dalje na ovakvim i sličnim projektima i da poradimo malo više na tome kako bismo osigurali kvalitetnije uslove za život i eventualno angažman lica sa posebnim potrebama koja završe školski proces“, kazao je Milić.

Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH,  rekao je da će vozila biti jedan iskorak ka stvaranju boljih uslova za djecu sa posebnim potrebama.

„U posebnom odjeljenju Treće osnovne škole mi imamo četrnaest učenika sa posebnim potrebama. Kada je riječ o inkluzivnoj nastavi svaki dan radimo na njenom poboljšanju. Pratimo evropske trendove, ulažemo u nastavni kadar i pružamo sve ono što se može učiniti za mališane kako bi se sutra što više osposobili za samostalan život“, kazao je Osmanović.

Osim nabavke specijalnih vozila, Crveni krst privodi kraju i druge projekte koji će unaprijediti kvalitet obrazovanja u Brčkom.

Denis Šehanović, sekretar Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH, istakao je da su privedene kraju i aktivnosti na projektu koji se odnosi na užine za djecu socijalnih kategorija kao i na projektu dopunjavanja ormarića sanitetskim materijalom u osnovnim i srednjim školama i obdaništima.

„Riječ je o aktivnosti koja se odnosi na užinu za učenike, odnosno djecu socijalnih kategorija. Ove godine imamo i sufinansiranje Vlade Brčko distrikta BiH u iznosu od 10.000 KM što će za duplo povećati broj užina. Također, tu je i projekat koji smo započeli još 2015. godine putem Odjeljenja za javnu sigurnost, a odnosi se na ormariće prve pomoći koji su postavljeni u osnovnim i srednjim školama kao i obdaništima. Vršit ćemo redovno dopunjavanje ormarića sanitetskim materijalom“, kazao je Šehanović.