Literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola

Povodom obilježavanja Dana Brčko distrikta BiH Odjeljenje za obrazovanje objavilo je literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola

Image for news

Na osnovu odluke Organizacionog odbora obilježavanja 22.godišnjice Brčko distrikta BiH donesene na sastanku ovog tijela 18.januara 2022.godine, Odjeljenje za obrazovanje raspisuje

LITERARNI K O N K U R S

 za  učenike od 5-9 razreda brčanskih osnovnih i od 1-4 razreda brčanskih srednjih škola na temu:

„DVADESET DVIJE SU MI GODINE“

            Obrazloženje:

            Ove godine 8.marta navršava se 22 godine od proglašenja Brčko distrikta BiH. Organizacioni odbor za obilježavanje 22.godišnjice odlučio je da raspiše literarni konkurs na temu godišnjice Distrikta. Učenički radovi mogu se pisati u slobodnoj formi po izboru učenika (esej, priča, pjesma).

          Ti radovi svakako bi ukazali kako mladi  razumjevaju suštinu Distrikta, njihovo poimanje sredine gdje žive, njihovo razmišljanje o budućnosti Brčko distrikta BIH itd,itd...

          NAGRADE

          Petočalni žiri dodijeliće šest  novčanih nagrada, prva, druga i treća za učenike osnovnih, te prva, druga, treća za učenike srednjih škola.

        Iznos novčane nagrade:      1. nagrada - 500 KM                                              

                                                2. nagrada - 300 KM

                                                 3. nagrada – 200 KM.

           Literarne radove srednjih škola, obavezno otkucane, Times New Roman 12, ne duže od 1 200 karaktera, pod šifrom slati na e-mail: danijela.ristanic@bdcentral.net

 

 

         Takođe, učenici  koji budu poslali radove, rješenje šifre treba da pošalju na e-mail: marko.draganic@bdcentral.net;

 

 U okviru rješenja šifre moraju biti navedena puno ime, prezime i razred učenika, zatim naziv, adresa i telefon škole kao ime i prezime nastavnika  iz čije oblasti je rad.

         

Radovi trebaju biti  dostavljeni najkasnije  do 25. februara 2022. godine.