Konkurs za upis vanrednih učenika

Odjeljenje za obrazovanje raspisuje konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2022/2023. godini.

Image for news

Pravo prijave na Konkurs imaju:

- kandidati s navršenih 15 godina života do kraja tekuće godine i završenom osnovnom školom (ako se radi o prvom upisu);

- kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem ili završenim pojedinim razredima srednjeg obrazovanja (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije).

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti:

- izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija);

- svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju – original (za prvi upis);

- svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, odnosno svakom završenom razredu srednje škole – originali (za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju).

Obrazac prijave dobije se u školi.

KONKURS JE OTVOREN OD 13. DO 27. SEPTEMBRA 2022. GODINE.

Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti u sekretarijat škole svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.

Rezultati izbora kandidata za upis objavit će se na oglasnoj ploči škole u roku od tri dana od dana okončanja Konkursa.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kontakt-telefoni škola:

049 / 217-812 JU Ekonomska škola Brčko distrikt BiH

049 / 214-803 JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko distrikt BiH

049 / 217-052 JU Tehnička škola Brčko distrikt BiH

Upis učenika u škole