Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Image for news

Raspisuje se javni poziv za dodjelu 250 stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt) za 2023. godinu i to: 

-          do 35 stipendija studentima prve godine prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koji su proglašeni učenicima generacije, ili su ostvarili prosječnu ocjenu 5,00 u svim godinama četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja a koji po istom osnovu nisu bili korisnici stipendije;

-          do 5 stipendija studentima druge i viših godina prvog ciklusa studija koji imaju prosjek ocjena 10,00 ili 5,00 u sistemu ocjenjivanja od 1 do 5 na javnim visokoškolskim ustanovama;

-          stipendije svim studentima s posebnim potrebama koji su prva ili viša godina prvog ciklusa studija;

-          stipendije svim studentima pripadnicima nacionalne manjine koji su prva ili viša godina prvog ciklusa studija;

-          stipendije svim studentima prve i viših godina prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja,

-          do 167stipendija studentima druge i viših godina prvog ciklusa studija,

-          do 30 stipendija studentima prve i druge godine drugog ciklusa studija.

- Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Odjeljenja za obrazovanje  Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i traje do 28. 4. 2023. godine do 15.00 sati.


- Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti i sve tražene dokumente u ZATVORENOJ KOVERTI.

 

  - Obrazac prijave na javni poziv može se naći na web stranici Odjeljenja za obrazovanje     Vlade Brčko distrikta BiH (http://ob.bdcentral.net) u rubrici Obavještenja – studentske                               stipendije.

 

 - Nepravovremeno prispjele prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s priloženim dokumentima donijeti u zgradu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:


               Vlada Brčko distrikta BiH
               Odjeljenje za obrazovanje
               Bulevar mira 1

76100 Brčko distrikt BiH.

Informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje (Treća osnovna škola, kancelarija 18) ili na broj telefona 049 / 216-894.