Raspisan konkurs za prijem nastavnog osoblja


U skladu sa Zakonom o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine i Planom zapošlјavanja direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi, vanjskih saradnika i odgajatelja u Odjelјenju za obrazovanje za 2023. godinu Odjelјenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH raspisuje konkurs za prijem direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i vaspitača u predškolskoj ustanovi.

Image for news

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 12. 12. 2023. godine do 15.00 sati.