Nagrade za nauku i uspjehe na međunarodnom planu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini

Image for news

IV Kriteriji za vrednovanje pristiglih prijedloga

Nagrada za nauku dodjeljuje se naučnom radniku državljaninu Bosne i Hercegovine ili naučnoistraživačkoj instituciji iz Bosne i Hercegovine za izuzetno uspješan rad u oblasti nauke i izuzetno ostvareni rezultat/e na međunarodnom planu, pri čemu se uzima u obzir izuzetno naučno ostvarenje, te doprinos razvoju i popularizaciji nauke i prezentiranju Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

Prilikom razmatranja pristiglih prijedloga, a u skladu sa Uputstvom o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o minimalnim uvjetima za izbor u naučna zvanja („Službeni glasnik BiH“, broj 47/12), vrednovat će se:

  • a) monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske  
  • publikacije međunarodnog značaja,
  • b) radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja,
  • c) zbornici međunarodnih naučnih skupova,
  • d) patenti, autorske izložbe, rukovođenje projektima, mentorstvo (na međunarodnom nivou).   

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Kompletan tekst konkursa možete pronaći na sajtu Ministarstva Civilnih poslova BiH, tj. na adresi: