Obavještenje za stipendiste Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Poziv za dostavljanje izvještaja i izjava o namjenskom utrošku sredstava za školsku 2020/21 godinu

Image for news

Obavještavamo stipendiste koji su potpisali Ugovore o stipendiranju u 2021. godini da su obavezni u skladu sa članom 2. stav 5. Ugovora o stipendiranju  dostaviti Izvještaj i izjavu o namjenskom utrošku sredstava za dodjelu stipendija što prije, a najkasnije do 30.09.2022. godine.

Studentima koji ne dostave potrebnu dokumentaciju do naznačeng roka izvršiti će se obustava isplate stipendija.

Obrazac Izvještaja i Izjave možete skinuti na linku ispod.

Također,  podsjećamo stipendiste koji nisu preuzeli svoj primjerak Ugovora o stipendiranju da to učine što prije.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Pododeljenje za visoko obrazovanje i nauku na broj telefona:  049/216-894 ili na adresi Reisa Džemaludina čauševića br. 60 (Treća osnovna škola).