Odjeljenje za obrazovanje objavljuje preliminarnu rang lista za dodjelu stipendija za akademsku 2023/2024. godinu

25.5.2023. Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je Preliminarnu rang-listu za dodjelu stipendija studentima I i II ciklusa studija sa prebivalištem U Brčko distriktu BiH

Image for news

Student koji je nezadovoljan Preliminarnom rang-listom ima pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Preliminarne rang-liste na oglasnoj ploči, na web stranici Odjeljenja za obrazovanje i na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH tj. u periodu od 26. 5. do 2. 6. 2023. godine.

Preliminarna rang-lista studenata.