Edukacija učenika o značajnosti borbe protiv korona virusa

29.4.2021. U organizaciji Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH, a u saradnji s Odjeljenjem za obrazovanje, JZU „Zdravstveni centar Brčko“ i Policijom Brčko distrikta BiH danas je u prostorijama JU „Poljoprivredna i medicinska škola” održana edukacija o značajnosti borbe protiv korona virusa.

Image for news

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Sead Šadić je stavio akcenat na neophodnost ovakvih aktivnosti kojim se edukuju učenici osnovnih i srednjih škola s ciljem što kvalitetnije zajedničke borbe protiv COVID-19. 

„Evidentno je da smo mi u proteklom periodu zbog pogoršane epidemiološke situacije morali prekidati nastavni proces i samim tim bilo je neophodno da uključimo stručna lica, kao što je prim. dr. Mirjana Kuzmanović, koja će dodatno edukovati i informisati učenike o COVID-19, poštovanju mjera i sl. Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge će u narednom periodu ovakve i slične aktivnosti organizirati i za roditelje“, kazao je Šadić. 

On je istakao da ga posebno raduje što je veliki broj nastavnog osoblja zainteresovan i za vakcinaciju. 

„S novim kontingentom vakcina planirano je da se vakciniše i nastavno osoblje. Također, vjerujem da će postojati i dobri preduslovi da u narednom periodu ne dolazi do prekida nastavnog procesa zbog pogoršane epidemiološke situacije“, kazao je Šadić. 

Šef Odjeljenja za obrazovanje Zoran Bulatović je istakao da se radi o značajnoj edukativnoj akciji i pozvao učenike da čuvaju svoje zdravlje i zdravlje svih iz njihovog neposrednog okruženja. 

„Bitno je da se svi građani Distrikta upoznaju s epidemiološkom situacijom i načinom kako da se zaštite od virusa, a posebno smatram da je to bitno za učenike završnih razreda srednjih škola“, naglasio je Bulatović. 

Direktorica JU „Poljoprivredna i medicinska škola“ Marica Mrkić izrazila je zahvalnost Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, kao i Odjeljenju za obrazovanje koji su omogućili dodatnu edukaciju učenika ove škole. 

„.Svaki dan naši učenici i pored ove edukacije na časovima odjeljenske zajednice imaju i dio educiranja u vezi sa COVID-19. Razlog svemu tome jeste i veliki broj naših nastavnika koji se prijavio za vakcinaciju, što je jedan pozitivan korak kada je u pitanju zaštita i prevencija i učenika i nastavnika Distrikta. Ja se nadam da će naši učenici poslije današnje edukacije svojim roditeljima, prijateljima, prenijeti ova iskustva koja su stekla“, kazala je Mrkić.