Preliminarna lista za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH

3.11.2023. Kandidat koji je nezadovoljan listom ima pravo prigovora u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja preliminarne liste na oglasnoj tabli odnosno na web stranici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.