Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošljavanje

U Pododjeljenju za ljudske resurse i zapošljavanje vrše se poslovi koji se odnose na:

       

-         Ostvarivanje neophodnih  kontakata sa obrazovnim ustanovama iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Brčko distrikta BiH, radi efikasnijeg upravljanja ljudskim resursima i procesima zapošljavanja,

-         Sprovođenje procesa zapošljavanja i popunjavanja upražnjenih pozicija u obrazovnim ustanovama(direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i vaspitača),

-         Predlaganje Šefu Odjeljenja procedure zapošljavanja i konačnu verziju teksta za raspisivanje konkursa,

-         Pripremu nacrta svih zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na obrazovni sistem Brčko distrikta BiH;

-         Prijem prijava na konkurs,

-         Predlaganje mogućnosti  internog raspoređivanja i zapošljavanja po zahtjevu obrazovnih ustanova a u koordinaciji sa direktorima škola i šefovima Pododjeljenja,

-         Pripremu nacrta ugovora i rješenja kojim se regulišu radno-pravni statusi službenika (nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi, vaspitače i direktora i pomoćnika direktora),

-         Uspostavljanje i vođenje evidencije i registra  zaposlenih i upražnjenih radnih mjesta i druge evidencije značajne za  proces upravljanja ljudskim resursima te omogućavanja uvida u iste u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa  informacijama,

-         Vođenje potrebne evidencije o pravima zaposlenih (plate, različite naknade, korištenje godišnjeg odmora, bolovanje) i izrada nacrta odluka o raspoređivanju službenika u druge škole radi dopune norme,

-         Vodi aktivnosti u vezi rada auto škola i Komisije za polaganje vozačkih ispita,

-         Obavljanje drugih poslove iz nadležnosti ovog pododjeljenja određene zakonom i drugim propisima.