Pedagoška institucija

U  Pedagoškoj  instituciji vrše se poslovi koje se odnose na:

-     Organizaciju, vršenje i praćenje stručno-pedagoškog nadzora u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama;

-     Savjetodavno-instruktivni rad s nastavnicima, stručnim suradnicima, suradnicima u nastavi i odgojiteljima;

-     Izradu prijedloga nastavnih planova i programa za odgojno-obrazovne ustanove i praćenje njihove provedbe, kao i za njihovu izmjenu i dopunu

-     Predlaganje Pedagoških standarda i normativa, prostora, opreme i nastavnih sredstava

-     Određivanje potreba i predlaganje udžbenika koji se rabe u odgojno-obrazovnom procesu

-     Utvrđuje rezultate  rada nastavnika, stručnih suradnika, suradnika u nastavi i odgojitelja te organizira i prati stručno ocjenjivanje

-     Predlaganje programa stručnoga usavršavanja nastavnika, stručnih suradnika, suradnika u nastavi i odgojitelja

-     Priprema i provodi stručno usavršavanje i certificiranje, nastavnika, stručnih suradnika, suradnika u nastavi i odgojitelja

-     Utvrđivanje standarda učeničkih postignuća za pojedine razine obrazovanja i pojedina zanimanja

-     Praćenje uspjeha učenika

-     Unaprjeđenje nastavničke prakse i uvođenje inovacija u nastavu

-     Kreiranje baze podataka radi evaluacije odgojno-obrazovnog procesa

-     Izradu programa obrazovanja odraslih

-     Prati rad vježbenika u odgojno-obrazovnom procesu

-     Učestvuje u organizaciji i provođenju polaganja stručnih ispita za vaspitače, nastavnike, stručne saradnike i saradnike u nastavi

-     Predlaganje i koordiniranje mjera i aktivnosti u radu s djecom/učenicima s posebnim potrebama u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama

-     Uvodi metode inkluzivne nastave u školi

-     Sudjelovanje u donošenju planova rada stručnih saradnika,

-     Predlaganje šefu Odjeljenja izgleda, oblika i sadržaja školske evidencije, dokumentacije i javnih isprava

-     Predlaganje stručnih časopisa i literature za nastavnike

-     Obavljanje drugih poslova propisanih zakonom u području predškolskoga,                

 osnovnog i srednjeg obrazovanja.