O Odjeljenju

  

Odjel za obrazovanje obavlja stručne, administrativne i ostale dužnosti iz nadležnosti Vlade, koje se odnose na:
 • provođenje zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i Distrikta iz oblasti obrazovanja, pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika;
 • materijalno – tehničku i kadrovsku podršku obrazovnim institucijama Distrikta;
 • donošenje nastavnih planova i programa u skladu sa standardima modernog, demokratskog i multietničkog društva;
 • saradnju između roditelja i nastavnog osoblja;
 • sprovođenje edukativnih programa u Distriktu;
 • ostale dužnosti iz nadleženosti ovog odjeljenja u skladu sa zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili naložene od strane gradonačelnika.

Odjeljenje za obrazovanje nadležno je  za:

 • a)      Provođenje  zakona  i  propisa  nadležnih  tijela  i  institucija  BiH  i  Distrikta  iz  oblasti odgoja i obrazovanja;
 • b)      Predškolsko i osnovno obrazovanje;
 • c)      Srednje opšte i stručno obrazovanje;
 • d)     Visoko obrazovanje;
 • e)      Podršku obrazovnim institucijama Distrikta;
 • f)       Materijalno – tehničku i kadrovsku i stručno-pedagošku podršku obrazovnim institucijama Distrikta;
 • g)      Donošenje nastavnih  planova i programa u skladu sa standardima modernog, demokratskog i multietničkog društva;
 • h)      Programe stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika u nastavi i stručno-pedagoški nadzor;
 • i)        Saradnju između škole, roditelja i lokalne zajednice;
 • j)        Druge poslove iz nadležnosti ovog Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Spisak obrazovnih institucija upisanih u registar Odjeljenja za obrazovanje